Ел. инсталации

Ел. инсталации

Екипът на "АСИМИ "ЕООД може да изгради качествено и в срок всички електро инсталации на вашият обект или сграда. От силовата и осветителна електроразпределителна мрежа през системите за комуникация до специалните системи за сигурност, видеоконтрол и пожароизвестяване.

Ние имаме познания и професионални умения да осъществим проектите за силова електро инсталация съгласно всички изисквания заложени в действащите правилници и стандарти за изграждане на ел. уредби. Изграждаме инсталации само със сертифицирани кабели и работим с компоненти на Schneider Electric, SIMENS, ABB, b`ticino.

Симулационни ел. инсталации

Към Вашата елетрическа инсталация може да се монтира симулативна, която имитира присъствие на хора, когато няма никой в дома. Тя издава шумове, включва и изключва осветлението автоматично, като по този начин гони крадците. Ако все пак в жилището проникне нежелан посетител, се включва аларма, заедно с всички лампи в дома, уведомяваща собствениците по посочен от него начин - по телефон, GSM или СОТ.


Намерихте ли това, което търсите?

Ако сте намерили това, което търсите или желаете допълнителна консултация -
свържете се с нас

Препоръки за сигурност

  • Според експертите по сигурност най-важният фактор, за да защитим дома си остава изборът на надеждна охранителна компания.
  • Съветваме Ви всяка алармена система да бъде програмирана с различни кодове за различните потребители.
  • Преди заминаване трябва да се извести охранителната компания за предстоящото отсъствие и да се провери дали алармената система е в изправност.
  • Съвременният начин да отговорим на тактиките на крадците е да използваме услугите на надеждна и високотехнологична компания за сигурност.
  • Крадците действат най-вече по информация. А за да си я набавят, те използват всички възможни канали, включително социалните мрежи.

Вижте повече