Сигнално охранителна техника

Алармени системи и сигнално охранителна техника

Защита от нежелано проникване на външни лица с цел нанасяне на щети на имущество и хората в охраняваният обект трябва да се разглежда на три етапа:

  • Първи етап - да се открият и регистрират неправомерните намерения за проникване в по- ранна фаза;
  • Втори етап - да се забави проникващият и по възможност да се предизвика объркването му и загуба на координацията между него и сътрудниците му, даващи указания от вън;
  • Трети етап - всеки един от тази етапи може да бъде свързан със сигнал за тревога или сигнала за тревога да бъде подаден като трети етап.
Препоръчваме инсталирането на GPRS модули за непрекъснат трансфер на данни, като нотификация към клиента и като поток от данни към мониторната станция координираща охраната на обекта.

Защита на апартаменти

Препоръчваме по възможност да има поставена втора допълнителна врата, която да се отваря навън.Вратата да е със скрити панти или защитни пасивни щифтове. На външната врата се поставя датчик с магнитно управляем контакт. Вътрешната врата да бъде с по- сложен механизъм на заключване от външната, с което се цели неправомерно влизащия да не може да се справи с отварянето й в рамките на входното време предоставено му от алармената система , което иначе би било достатъчно за обствениците, които разполагат с ключ за нея.

При възможност от взломно проникване през прозорци и балкони , препоръчваме монтиране на датчици с магнитно управляем контакт на всеки отваряем елемент от дограмата. Зоните с периферните датчици могат да бъдат включвани за охрана на обекта и когато собствениците са в него. При наличие на тераси с голяма площ и лесен достъп може да се монтират външни датчици за охрана на обема и/ или периметъра.

Във всяко от помещенията се инсталират цифрови пасивни инфрачервени детектори на движение, които регистрират наличието на нарушител. Съвременните датчици, с които работим, позволяват наличие на движещ се домашен любимец в зоните с активирана охранителна система без това да води до активиране на аларма.

Ако съществува опасност от счупване на стъклата на прозорците в стаите се монтират акустични датчици , които сработват от звука на счупено стъкло.

Клавиатурите могат да бъдат със светодиодна индикация, със символна (иконова) индикация, с течно кристален дисплей и най-атрактивните са с touch screen дисплей.

Инсталират се сирени за вътрешен монтаж в обекта и/ или бронирана сирена за външен монтаж. Захранването на охранителната система и модулите и се резервира с акумулатори, които поддържат нормалната работа при липса на мрежово захранване.

В централата може да се инсталира приемник за безжичен паник бутон.

Защита на къщи

Препоръчваме по възможност да се постави датчик с магнитно управляем контакт на външната врата на двора. При къщите влизането през прозорец, или врата на тераса е много вероятно и препоръчваме монтиране на датчици с магнитно управляем контакт на всеки отваряем елемент от дограмата. Зоните с периферните датчици могат да бъдат включвани за охрана на обекта и когато собствениците са в него.

При наличие на достатъчно дворно място , както и на тераси с голяма площ и лесен достъп може да си монтират външни датчици за охрана на обема и/ или периметъра. Във всяко от помещенията се инсталират цифрови пасивни инфрачервени детектори на движение, които регистрират наличието на нарушител. Ако съществува опасност от счупване на стъкла та на прозорците в стаите се монтират акустични датчици , които сработват от звука на счупено стъкло. Изборът на вида на охранителна централа зависи от необходимият брой зони, което пък зависи от необходимият брой датчици. Клавиатурата се монтира в близост до входа. Когато къщата е на повече от един етаж , за улеснение при ползването на охранителната система и охраняването на рискови части от сградата през нощта, препоръчваме монтирането на клавиатури за всеки етаж и в гаража. Клавиатурите могат да бъдат със светодиодни индикации, с иконови индикации и с течнокристален дисплей. Инсталират се сирени за вътрешен монтаж в обекта и бронирана сирена за външен монтаж. При инсталиране на автоматични пожароизвестители с релейни основи охранителната система ще работи и като пожароизвестителна.Захранването на охранителната система и модулите и се резервира с акумулатори, които поддържат нормалната работа при липса на мрежово захранване. В централата може да се инсталира приемник за безжични паник бутони.

Защита на офиси

Охраната се осъществява чрез сигнално-охранителна и известяваща система, монтирана в обекта и предавателно устройство, което предава сигналите към диспечерски център за 24-часово наблюдение.


Намерихте ли това, което търсите?

Ако сте намерили това, което търсите или желаете допълнителна консултация -
свържете се с нас

Препоръки за сигурност

  • Според експертите по сигурност най-важният фактор, за да защитим дома си остава изборът на надеждна охранителна компания.
  • Съветваме Ви всяка алармена система да бъде програмирана с различни кодове за различните потребители.
  • Преди заминаване трябва да се извести охранителната компания за предстоящото отсъствие и да се провери дали алармената система е в изправност.
  • Съвременният начин да отговорим на тактиките на крадците е да използваме услугите на надеждна и високотехнологична компания за сигурност.
  • Крадците действат най-вече по информация. А за да си я набавят, те използват всички възможни канали, включително социалните мрежи.

Вижте повече